Vēlaties saņemt detalizētu informāciju par kādu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem?

Juridiskie pakalpojumi • Parādu piedziņa • Maksātnespēja • Juridiskie tulkojumi

Uzņēmumiem

SIA dibināšana
Maksātnespējas process
Licences un atļaujas
Filiāle vai pārstāvniecība
Darba tiesības
Preču zīmes reģistrācija

Privātpersonām

Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Darba tiesības
Patērētāju tiesību aizsardzība
Nekustamais īpašums
Interešu aizstāvēšana

Parādu piedziņa

Parādu piedziņa ietver sevī kompleksus pasākumus, kuri ir virzīti uz efektīvu parādu atgūšanu.

“Know – how” risinājumi parādu piedziņā. Mēs zinām, kā!

Maksātnespēja

Ikvienam var rasties situācija, kad kļūst neiespējami izpildīt uzņemtās finanšu saistības. Ir risinājums tam, kā sakārtot Jūsu finansiālo dzīvi, nesot mazākus zaudējumus – fiziskas personas maksātnespēja.

Uzturēšanās atļauja LV

Ja Jūs neesat ES dalībvalsts pilsonis un Jūsu darbs ir saistīts ar regulāriem ārzemju braucieniem, Jūs novērtēsiet brīvas pārvietošanās iespēju Eiropā – bez liekām formalitātēm un vīzu kārtošanas.

Ofšoru kompānijas

Dibinot kompāniju ofšora jurisdikcijā vai nodokļu atvieglojumu zonā, uzņēmējam rodas iespējas ievērojami samazināt nodokļu nastu, kā arī saņemt citas priekšrocības.