Juridiskie pakalpojumi

Mūsu klienti zina - ja mēs nevarēsim palīdzēt, tad to neizdarīs neviens!

Spēja dot labu padomu – ir pamats ilgai un veiksmīgai sadarbībai. Mūsu darbs balstās uz godīga biznesa principiem, privātuma politiku, savā darbībā ievēro likumus un normatīvos aktus, kā arī godprātīgi pildam savas saistības pret klientiem un sadarbības partneriem.

 • Uzņēmumiem

  • Darba līgumi;
  • Darbinieku pieņemšana un atlaišana;
  • Darbinieku skaita samazināšana;
  • Kolektīvā atlaišana;
  • Koplīgums;
  • Uzņēmuma reorganizācija;
  • Darba attiecību izbeigšana;
  • Darbinieka konkurences ierobežošana;
  • Darbinieka personas datu aizsardzība;
  • Darbinieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju strīdīgo situāciju atrisināšanai.
 • Preču zīmes reģistrācija

  ZĪMOLA (BRENDA, PREČU ZĪMES) REĢISTRĀCIJA BALTIJAS VALSTĪS, CENTRĀLEIROPĀ, AUSTRUMEIROPĀ, KRIEVIJĀ, NVS, CENTRĀLĀZIJĀ.

  Starptautisko preču zīmju reģistrāciju veicam ar Madrides protokolu (64 valstis) vai Eiropas Kopienas protokolu, kur ietilpst visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

 • Darba tiesības

  • Darba strīdu risināšana.
  • Darba samaksas piedziņa.
  • Darbinieka atjaunošana darbā, pamatojoties uz nepamatotu atlaišanu no darba.
  • Darbiniekam nodarītā kaitējuma piedziņa.
  • Dokumentu sastādīšana atļauju saņemšanai.
 • Interešu aizstāvēšana

  Ja esat nokļuvuši sarežģītā situācijā un Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi – esat nokļuvuši pareizajā vietā. Mēs sniedzam profesionālu juridisku palīdzību fiziskām personām, kā arī īstenojam juridisko personu kompleksu tiesisko apkalpošanu. Mēs izmantosim visas savas zināšanas un daudzgadējo pieredzi, lai aizstāvētu Jūsu intereses.

  Ir svarīgi – jo ātrāk Jūs griezīsieties pie profesionāļiem, jo ar mazākām grūtībām, un iespējams, mazākiem finansiāliem zaudējumiem, Jums nāksies saskarties. Juridiskajos pakalpojumos ir iekļautas visas nepieciešamās konsultācijas, dokumentu sastādīšana, informācijas iegūšana, klientu interešu pārstāvība tiesās, un daudz kas cits. Savlaicīga griešanās juridiskajā birojā, palīdzēs Jums saglabāt mieru jebkurā situācijā.
  Mēs esam gatavi Jums palīdzēt!

 • Ģimenes tiesības

  • Laulības šķiršanas pieteikuma sastādīšana;
  • Uzturlīdzekļu piedziņa;
  • Laulības līgumu sastādīšana;
  • Saskarsmes tiesības;
  • Laulāto kopmantas sadale;
  • Klienta interešu pārstāvība tiesā.

  PAKALPOJUMA IZMAKSAS EUR
  Konsultācija 25,00
  Prasības pieteikuma sagatavošana laulības šķiršanai no 70,00
  Pārstāvība tiesā no 100,00

 • Mantojuma tiesības

  • Testamentu sastādīšana;
  • Mantojuma dalīšanas projektu sastādīšana;
  • Mantojuma tiesību realizācija.
  * Šis pakalpojums ir pieejams neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas. Pasūtīt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu iespējams, nosūtot pieprasījumu uz mūsu e-pasta adresi. Sagatavotos dokumentus Jūs varēsiet saņemt mūsu birojā, vai arī tie tiks nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi vai pa pastu.
 • Patērētāju tiesību aizsardzība

  Mēs piedāvājam individuālus risinājumus. Mūsu juristi izanalizēs jūsu atšķirīgo problēmsituāciju un atradīs pareizāko ceļu, kā to atrisināt ar iespējami veiksmīgāko rezultātu. Visā mūsu sadarbības laikā jums palīdzēs konkrēts jurists, kurš sekos līdzi un pilnībā pārzinās jūsu situāciju līdz pat problēmas garantētam sekmīgam atrisinājumam.

 • Nekustamais īpašums

  Nekustamais īpašums vienmēr ir drošs finanšu līdzekļu investīciju veids. Taču kārtojot darījumus saistītus ar nekustamo īpašumu ir jāpārzina daudzas juridiskas nianses vai arī jāuztic juridisko jautājumu kārtošana profesionāļiem, kas labi pārzina nekustamā īpašuma jomu.

  SKYLEGAL sniedz konsultācijas nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas darījumos, nekustamā īpašuma mantošanas darījumos un citos ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos.
  SKYLEGAL piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu saistītu ar nekustāmo objektu pārvaldīšanu – izīrešana, nepieciešamo atļauju un licenžu saņemšanu, objekta tehniska un finanšu apkalpošanu.

Šveices tradīcijas klientu apkalpošanai tagad arī Latvijā!

Sazinieties ar mums tūlīt!