Parādu piedziņa

“Know – how” risinājumi parādu piedziņā. Mēs zinām, kā!

Parādu piedziņa ( inkasso ) ietver sevī kompleksus pasākumus, kuri ir virzīti uz efektīvu parādu atgūšanu. Tādēļ Parādu piedziņas kompānijā papildus juristiem, strādā analītiķi un pārrunu veicēji, kas spēj atrisināt strīdīgo situāciju ārpustiesas ceļā, piedziņas procesu balstām uz personisku kontaktu ar parādnieku: apmeklējam debitoru, pārbaudām tā saimniecisko darbību un mantisko stāvokli.

Parādus atgūstam arī no debitoriem ārvalstīs sadarbojoties ar aģentūrām 25 valstīs – Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Islande, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Anglija.

Svarīgi ir atzīmēt, ka visas veicamās parādu piedziņas darbības ir tiesiskas un iekļauj sevī gan Latvijas, gan ārvalstu pieredzi un zināšanas Parādu piedziņā.Ir zināmas pietiekami daudz situācijas, kad nekomponenta parādu piedziņa noved pie prasības tiesību zaudēšanas. Tādēļ nekādā gadījumā neuzticiet parādu piedziņu pazīstamiem juristiem, kuriem nav pieredzes un zināšanu šajā jautājumā. Uzticiet šī jautājuma atrisināšanu mums un mes atradīsim pareizāko risinājumu tieši Jūsu gadījumā.

*Tiešās vizītes tiek veiktas saskaņā un atbilstoši LR normatīviem aktiem, tāpat ievērojot Eiropas personas datu aizsardzības direktīvu (Directive 95/46 EC)

MĒS PALĪDZĒSIM JUMS !

Sazinieties ar mums tūlīt!